• Dienos eilutė (2018-10-23): "(<a href="http://www.charity.lt/biblija/?s=Rom 5,5">Rom 5,5</a>) O viltis neapvilia, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse per Šventąją Dvasią, kuri mums duota. "
  • Dienos eilutė (2018-10-23): "(<a href="http://www.charity.lt/biblija/?s=Rom 5,5">Rom 5,5</a>) O viltis neapvilia, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse per Šventąją Dvasią, kuri mums duota. "

Giesmių įrašai

2015 m. lapkričio 1 diena

1. O ateik
2. Viešpatie, pasigailėk
3. Garbė Dievui aukštybėse
4. Aleliuja (Šreko)
5. Per Jo Kraują
6. Šventas (Angelės)
7. Dievo Avinėli (Rokoko)
8. Prie Tavęs, o Viešpatie, glaudžiuos
9. Apglėbk, Viešpatie, mane
2014 m. lapkričio 2 dienos giesmių įrašų galite pasiklausyti čia.