• Dienos eilutė (2018-10-23): "(<a href="http://www.charity.lt/biblija/?s=Rom 5,5">Rom 5,5</a>) O viltis neapvilia, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse per Šventąją Dvasią, kuri mums duota. "
  • Dienos eilutė (2018-10-23): "(<a href="http://www.charity.lt/biblija/?s=Rom 5,5">Rom 5,5</a>) O viltis neapvilia, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse per Šventąją Dvasią, kuri mums duota. "

Su organizatoriais galima susisiekti elektroniniu paštu: info@misiosamsterdame.nl